El-Aziz Esmasının Faziletleri

By | 24 Şubat 2014

duaEl-Aziz Esmasının Faziletleri ve El-Aziz Zikrinin Özellikleri Nelerdir? El-Aziz Esmasının Anlamı; “Mutlak galibiyetin yegâne sahibi. ”

El-Aziz ism-i şerifin özellikleri:

Yâ Aziyz” ism-i şerifini kırk gün (40)’ar defa
okuyana Cenab-ı Hakk yardım eder. Onu kimseye
muhtaç etmez.

Ya azizül maniul ğalibü ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilühü

Bu ism-i celili ara vermeden yedi gün (lOOO)’er defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar…

Yukarıdaki mübarek zikri okumaya devam edenler, akranları arasında aziz olurlar. Allahü Teala onu, zilletten sonra aziz, fakirlikten sonra zengin eder. Korku içinde bulunan da korktuklarından emin olur.

Bu mübarek ism-i şerifi yedi gün okumaya devam edenlerin düşmanı zillete düşer.
(41 )’er defa kırk gün okumaya devam edenler, fukaralıktan kurtulurlar. Cenabı Hakk onu mahlukattan kimseye muhtaç etmez.
Sabah namazından sonra okuyanların rızkı çoğalır, maksadına nail olur.

“el-Aziyz” olan Allah’ın emirlerini uygulayan, aziz olur. O’nun izzeti ile şereflenen, asırlardır yüzü gülmeyen mü’minlerin aziz olması
için çalışır.