Emn-Ü İman isteme Duası

By | 09 Ekim 2014

sifali-dualarEmn-Ü İman isteme Duası Arapçası : Allâhumme innî es’elükel-emne vel-îmâne ves-selâmete vel-islâme velemânete vel-imtinâne ven-necâte minennîrâni yâ Rahîmü yâ Rahmânü, yâ Hannânu yâ Mennânü, yâ Kerîmu yâ Deyyânu.

Emn-Ü İman isteme Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Senden emniyet, iman, selamet, İslam, emanet ve yardım isterim. Ayrıca Senden Cehennem’den korunmayı isterim. Ey Esirgeyen ve Bağışlayan, ey istemeden veren ve istedikten sonra yine yol veren, ey kerem sahibi ve yüce dinin koruyucusu olan Allah’ım.”

Bu dua emniyet, iman ve İslam’ı isteme duasıdır, istemekle iş bitmiyor, yaşamak lazım geliyor. Çünkü insan hem dili ile isteyecek, hem gönlü ile o isteğe hazırlanacak ve hem de bütün azmiyle isteyeçektir.
(Asbahnâ âlâ fıtratil islâmi ve kelimetil ihlâsi ve dîni nebiyyinâ Muhammedin sallallâhu aleyhi ve selleme ve âlâ milleti ebînâ Ibrâhîme sallallâhu aleyhi ve selleme, hanîfen ve müslimen vemâ nahnu minel müşrikîn.)
“Allah’ım, bizi İslam fıtratı, ihlâs kelimesi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dini ve babamız Hz. İbrahim Aleyhisselam’m halis dini üzerine sabahlat. Biz müşriklerden değiliz.”
Bu dua İslam fıtratı üzerine olma duasıdır. Bu fıtratı bozmama ve bulunduğumuz dinin inkişafı (yükselmesi) üzerine olma duasıdır. Bu duaya insan devam ettiği müddet, arzulanan niyete varılacağına şüphe yoktur. Onun için bu duaya devam etmek bizim faydamızadır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.