Emniyet Duâsı

By | 13 Kasım 2022
Okunuşu

Allâhumme innî eselükel- afiyete fid-dünyâ vel-âhire. Allâ­humme innî es elüke’l-afiyete fî dînî ve dünyâye ve ehlî ve mâlî!

Allâhummestur avrâtî ve âmin revatî. Allâhummahfiznî min beyne yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an şimâlî ve minfevqî ve e uzu bi-azemetike en uğtâle min tahtî!

Allâh’ım! Senin ordun hezimete uğratılamaz. Senin vaadin yalan çıkmaz. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz. Seni noksanlıklardan tenzih ederim ve hamd Sanadır!

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.