Eski Türklerde Şamanizm de Dua Nasıldı?

By | 17 Şubat 2017

saman-eski-turk-duaEski Türklerde Şamanizm de Dua Nasıldı?: Şamanizm, Türklerin İslam’dan önceki dinidir. İslam’ın kabulüne kadar bütün Türk boylarında bu inanış görülmüştür.

Şamanist kavimlerin dualarını iki kısma ayırmak mümkündür. Bunlar, belirli zamanlarda yapılan törenlerle bazı önemli olaylar dolayısıyla yapılan dualardır. Belirli zamanlarda yapılan dualar ilkbahar ve sonbahar törenlerinde yapılır. Şamanizm’de törenleri idare eden, daha doğrusu tekin olmayan ruhlarla insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen din adamına genellikle “Şaman, Kam” adı verilmiştir. Kaşgarlı Mahmut Kam’ı, kahin şeklinde tercüme etmiştir.

Şamanlık mesleği öğrenmekle elde edilmez. Şaman olmak için bir şamanın neslinden gelmek lazımdır.

Şamanizm’de belirli zamanlarda yapılan dualardan başka bazı olaylar dolayısıyla yapılan dualar da vardır. Bunlar, evlenme, doğum ve ölüm törenlerinde yapılır. Türkler’de evlenme genellikle kaçırma şeklinde yapılırdı.

Türkler Tann’dan özellikle erkek çocuk isterlerdi. Doğum esnasında kadın ızdırap çekerse “Alkarası ” adı verilen fena ruhun musallat olduğuna inanılırdı. Bu ruhu kovmak için de yine bazı dualar yapılırdı.

Türkler ölülerini büyük bir törenle toprağa gömerlerdi. Ölünün yanına atı ve kullandığı bütün eşyası da konurdu. Bunlar ölü ile birlikte yakılır, külleri başka bir zamanda toprağa gömülürdü. Göktürk mezarlarından iskeletler çıktığı gibi küller de çıkmıştır. Bu bize eski Türklerin ölülerini iki şekilde gömdüğünü gösteriyor. Üçüncü şekil olarak ölülerin ağaç dallarına asıldığı da görülmüştür.