Esma-i Hüsna’nın Fazileti

By | 26 Şubat 2015

Cenabı Hakk buyuruyor:
“En güzel isimler Allah ‘indir. 0 halde Allah ‘a o isimlerle dua ediniz.”

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurdu:
“Allahü Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Onları ezberleyen cennete girer. Allah tektir, teki sever.”
“Allah Teala’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim onları sayar ve okursa cennete girer.”

Hüvallâhüllezî Iâ ilahe illâ hû.

“O öyle bir Allah’tır ki, O’ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. ”

Sırları:
Kim her gün devamlı olarak “Yâ Allah, yâ Hû” diye (lOOO)’er defa okursa Cenabı Hakk onu kemali yakıyn ile rızıklandırır.

Kim cuma namazından önce abdestli olduğu halde tenha bir yerde “Yâ Allâhül mahmûdü fî külli fiâlih” diye (200) kere okursa umduğunu kolaylıkla elde eder. Hekimlerin tedavisinden ümit kestikleri hastalar okursa eceli gelmemişse şifaya kavuşurlar.

Allah

Cenabı Hakk’ın en yüce ismi olan bu mübarek isim, Allah Teala’nın Celal ve Cemal gibi bütün isimlerini kapsamaktadır. Bu mübarek isim, ancak Cenabı Hakk’ın Zafına mahsustur. O’ndan başka hiç bir varlık bu isimle anılmamış ve anılamaz da. Kâmil insanlar, Cenabı Hakk’ı “Allah, Allah, Allah…” diye bu isimle zikretmişlerdir. Çünkü bu mübarek isim, İsm-i A’zam’dır. (99) ismi şerifin kutbu ve en büyüğüdür. “Allah” diye zikreden, Allah’ı bütün isimleri ile, “er-Rahmân” diye zikreden yalnız rahmet sıfatı ile anmış olur. Diğer isimler de böyledir.