Ettehıyyatü

By | 08 Mart 2015

Ettehıyyâtü lillâhi vcs salevâtü vet tayyibât, esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, es selâmü aleynâ ve alâ ıbâdillâhis sâlihıyn. Eşhedü en lâ ilahe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve resûlüh.

Manası:
Lisanen olan ibadetler, bedenle olan ibadetler, mâlî olan ibadetler, Allah’a mahsustur. Ey şanlı Peygamber! Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi Senin üzerine olsun. Selam bizim ve salih kulların üzerine olsun. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ibadet edilecek bir ilah yoktur. Ve ben şehadet ederim ki, Muhammed (a!s.) Allah’ın resulü ve kuludur.