Eyyüb (a.s) ’In Tesbihi

By | 21 Şubat 2015

“Subhancl cernil. Subhanel aliyyilhamid.

Subhanel-vasiil ğaniyy. Subhanellahi teala. Subhane men vekşifüd-durr.”

“Bütün güzelliklere sahip olanı şanı yüce olan Allah’ı tesbih ederim. Azameti büyük ve övülmeye layık olan Allah’ı tesbih ederim.

Zenginliği tükenmeyecek kadar geniş olan Allah’ı tesbih ederim. Beni yok iken var eden Allah’ı tesbih ederim. Hastalıklara şifa veren Allah’ ı tesbih ederim.”