Ezan Bitince Okunan Dua

By | 21 Şubat 2015

Ezan Bitince Okunan Dua Okunuşu: Allahümme rabbe hazihid da’vetit tammeti vassalatil kaimeti ati seyyidena Muharnmedenil vesilete vel fazilete vedderaceterrefiate veb’ashü lakarnen mahmüdenillezi vaatteh.

Ezan Bitince Okunan Dua Manası:

Allah’ım! Ey bu daveti tammeniri {eksiksiz davetiri bu okunan Ezan-ı Muhammedl’nin} ve şimdi kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselam’a vesile {rütbesini, makamını} fazileti ve yüksek dereceyi ihsan buyur. Ve onu (a.s.), kendisine vadetmiş olduğun Makam-ı Mahmüda ulaştır. Şüphesiz ki sen vadinde duransın. Vesile cennette çok ali {yüksek} bir makarnın ismi, “fazilet” de yine yüksek bir makam ismi “makam-ı mahmud” ise, en büyük şefaat makamıdır ki, Allah tarafından Resülü Ekrem’ e vaat buyurulan büyük makamdır.

Sevgili Peygamberimizi, Hadis-i Şeritlerinde:

“Kim ezan sesini duyduğu zaman ezan bitince bu duayı (Allahümma rabbe hazihiddavetitlammeti … } okursa” kıyamet günü şefaatıma mazhar olur.

Soru: Bir müslüman dua ile abdesti nasıl alır?

Cevap: Bir müslüman abdest dualarını okuyarak abdesti şöyle alır:

Musluğun başına geçer, {eğer musluk yoksa, ibrik ile abdest alacaksa, ibriği sol eline alır.}

 

 

Önce abdest almağa şu şekilde niyet eder:

“Neveytü en etevaddae lieclissalati ve lirefil hadesi tekarruben ilallahi”

Manası: Niyet ettim, abdestsizliği giderip namaz kılmak ve Allahü Teala’nın rızasına yaklaşıp hoşnutluğuna kavuşmak için abdest almağa.

2. Elleri yıkarken Eüzü besmele ile şu duayı okur:

 

 

 

 

Elhamdü lillahillezi cealel mae tahüren ve cealel İslame nüra.

 

Manası: Suyu temiz ve temizleyid, İslamı bir nur kılan Allahü Teaia’ya hamdü senalar olsun.

3. Ağzına su verirken su duayı okur.

 

 

“Bismillah, Allahümmeskıni min havzi nebiyyike ke’sen la azmeü ba’dehü ebeda.”

Manası: Allah’ım! Bana sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselam havz-ı kevserinden içir ki, ondan sonra bir daha hiç susuzluk duymayayım.

 

4. Burnuna su verirken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah. Allahümme erihni rayihatel cenneti verzukni min naimiha ve la turihni rayihatemnar.”

Manası: “Ey Allah’ım! Bana cennet kokusunu duyur. Nimetleriyle rızıklandırır Bana cehennem kokusunu duyurma.

 

4. Yüzünü yıkarken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah. Allahümme beyiz vechi binürike yevme tebyaddu viıcühün ve tesveddü vücüh.”

Manası: Ey Allah’ım! Bazı yüzlerin ak ve bazı yüzlerin simsiyah olduğu kıyamet gününde yüzümüzü ak et.

 

5. Sağ kolunu yıkarken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah. Allahümme atıni kitabi biyernlni ve hasibni hisaben yesira.”

Manası: “Ey Allah’ım! Kitabımı (amel defterimi) sağ tarafımdan ver. Hesabımı kolaylaştır. (Kıyamet gününde) hesabımı kolay eyle.”

 

6. Sol kolunu yıkarken şu duayı okur:

 

 

 

“Bisrnillah. Allahümme la tu’tini kitabı bi şimall vela min verai zahri vela tühasibni hisaberı şedida.”

Manası: Ey Allah’ım! Kıyamet gününde kitabı-mı solumdan ve arkamdan verme. Beni zor bir hesap ile hesaba çekme.

 

7. Başına mesh ederken şu duayı okur:

 

 

“Bisrnillah. Allahümme ezılleni tahte zılli arşike yevme la zılle illa zıllü arşike.”

Manası: Ey Allah’ım! Arşının gölgesinden başka gölge bulunmadığı günde, beni arşının gölgesinde gölgelendir.

 

8. Kulakları meshe ederken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah, Allahümrna’c’alni minellezine yestemiünel kavle feyettebiüne ahseneh”

Manası: Ey Allah’ ımı Beni, sözü dinleyip de en güzeliyle amel eden kullarından eyle.

 

10. Boynu mesh ederken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah. Allahümrne a’tık rekabeti minennari

 

Manası: Ey Allah’ım! Boynumu ateşten azad eyle. (Yani cehennem ateşinden boynumu koru, muhafaza eyle, demektir.)

11. Sağ ayağını yıkarken şu duayı okur:

 

 

“Bismillah. Allahümme sebbit kademeyye alessıratı yevme tezülü fihil akdam.”

Manası: Ey Allah’ım! Ayakların kaydığı günde, sırat üzerinde ayaklarımı sabit eyle.

 

12. Sol ayağını yıkarken şu duayı okur:

 

 

Bismillah, Allahümmcc’al sa’yi meşküren ve zenbi mağfiren ve ameli makbülen ve ticareten len tebür.

Manası: Ey Allah’ım! Çalışmalarımı meşkur, günahlarımı bağışla, amelimi kabul eyle! Ticaretimi helalinden kazanmayı bana nasip eyle!

 

13. Abdest bittikten sonra şu duayı okur:

 

 

Bisrnillah, Allah ümme’ alnı minettevvabine vec’alni minel mütetahhirine vec’alni min ibadikessali hine vec’alni rninellezine la havfun aleyhim ve lahüm yahzenün.

 

Manası: Ey Allah’ım! Beni. çokça tevbe edenlerden, hata ve kirlerden iyice temizlenip arınan salih kullarından eyle. Beni kendileri için hiç korku, hüzün, ve keder olmayan kullarından eyle