Ezanın ve Müezzinliğin Faziletine Dair

By | 20 Şubat 2015

Ezanın ve Müezzinliğin Faziletine Dair: Resulü EKrem (s.a.v.) buyurdu:

* “İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki ecri bilmiş olsalardı, yer bulamazlardı da aralarında kur’a çekerlerdi.”

* “Namaz için ezan okunduğu vakit şeytan arkasını dönüp ezanı duymamak için fena ses çıkara çıkara kaçar.”

* “Kıyamet günü boyu en uzun olanlar ı müezzinlerdir.”

* “Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar o sesi işiten cinniler, insanlar ve diğer şeyler onun lehine şehadet ederler.”

* “Sizler ezanı işittiğiniz vakit müezzinin söylediğinin aynısını söyleyiniz. (Yalnız, Hayye ales salâh… Hayye alel felâh’larda: “lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” denecektir.)

Sonra üzerime salat ü selam getiriniz. Muhakkak ki bir kimse benim üzerime bir defa salavat getirirse Cenabı Ecelli Ala ona on defa rahmet eder.

Sonra benim için Allah’tan vesile isteyin. Şüphesiz ki o vesile, cennette bir derecedir ki, ancak Allah’ın kullarından yalnız bir kula müyesser olur.

Umarım ki o adam ben olayım. Kim benim için vesile isterse o kimse şefaatıma hak kazanır.”