Fakirlikten Emin Olma Duası

By | 16 Ekim 2014

dualarFakirlikten Emin Olma Duası Arapçası :  (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Allâhumme nazzim ahvâlî.  has$؛n e؛’al!. Ve hallisnî min ele- mil fakri ve’zzülli ve hallisn! anil-belâi vel-kadâi vel-vebâi ve an şurûril a’dûi veşşeyâtinil mudilline ve nefsil emmâreti bissûi. Allâhummec’alnî minessulahâil âbidîne vel ağniyâiş-şâkirîne. ٧^ yessir lenal intizâme fî cemîi umûrin^ddünyeviyyete vel uhreviyyete.
٧^ hassil murâdenâ minel hayri ve eb’idnâ mineş§erri vel-isyâni vezzunûbi vel-kebâiri vessağâiri. Ve karribnî bil amelissâlihi vessıdki vel ismeti vec’alnî minessâlihîne.
Allâhumme yessir lenel a’mâre bil a’mâlissâlihâti ve bil maârifil ilâhiyyeti vel-ilmi vel-fadlinnâfi’i bil hakâiki veddekâiki ve nevvir kalb! bi envâri tilkel maârifi vel-ulûmil meşhûreti beynel ârifîne vel âlimine’l muhakkıkîne. Ve binûril îmâni hâlennez’i fiâhiri umrî bien ekûle eşhe- dü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Sallallâhü aleyhi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Fakirlikten Emin Olma Duası Türkçe Anlamı : Bu duada Yüce Allah’tan iyi ahlak ve güzel amel  fakirlikten kurtulma, belalardan emin olma ve bilhassa nefsi-i emarenin kötülüğünden kurtulma esası da vardır.

Şeytan’ın şerrinden ve nefsanî arzulardan korunmak için sığınma vardır. Dünya ve ahret saadetini istemek, kimseye muhtaç olmamak için bu duaya devam etmek çok yerinde olacaktır. Hayırlı işleri işlemek ve kötü işlerden sakınmak için yine bu duaya devam etmek gerekmektedir. Bundan başka sadakatle amel-i Salih (iyi davranışlar) yapabilmek, Allah’ın rızasına kavuşmak için yine bu feyizli duaya devam etmek icap edilir.

Bu duanın ölüm anında okunması veya hastalık anında devam edilmesi de çok isabetli olacaktır. İmanla ölmeye ve meleklere güzel güzel cevap vermeye temel olacak, şehadet kelimesini getirerek ruhunu teslim eylemenin yegane vasıtası olacaktır. Bu husus birçok alim tarafından tecrübe ile bilinmiş ve bu husus tavsiye edilmiştir.
İnsan, bu tavsiyelere uymalı, bu duaya ve buna benzeyen bu kitaptaki dualara samimi kalp ile devam eylemelidir. Cenabı-1 Hak dualarımızı kabul buyursun, Şeytan’ın şerrinden ve nefsin azgınlığından bizleri muhafaza eylesin. Âmin.

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.