Fakirlikten Kurtulma Duası

By | 16 Ekim 2014

dualar1Fakirlikten Kurtulma Duası Arapçası : Allâhumme Rabbessemâvâti ve Rabbel arşil-azîm. Rabbenâ ve Rabbe bişey’in. Münzillet-Tevrâti ve Incîli vel Kur’ân. Fâlikal habbi vennevâ. Eûzü bike min şerri külli şey’in, ente âhizun binâsiyetihi. Entel evvelü feleyse kableke şey’ün ve entel âhiru feleyse ba’deke şey’ün. ٧^ ente’z-zâhiru feleyse fevkake şey’ün ve entel bâtınu feleyse dûneke şey’ün. Akdi annaddeyne ve ağninî minel fakri.”

Fakirlikten Kurtulma Duası Türkçe Anlamı :  “Ey yedi kat göklerin ve yüce arşın Rabbi. Tevrat, İncil ve Kuran’ın Rabbi olan Allah. Buğdayı ve içindeki çekirdeği yaratan Allah. Her şeyden Sana sığınırım. Çünkü Sen onunla beni muhafaza ediyorsun. Sen evvelsin. Senden evvel hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin, Senin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Sen batınsın, Senden daha gizli hiçbir şey yoktur. Benim borcumu öde ve Sen beni fakirlikten kurtar Rabbim.”

Bu dua fakirlikten kurtulma duasıdır. Fakirlik bir bakıma iyi, bir bakıma iyi değildir. Çünkü fakirlik Şeytan’a mahsustur.
Çok insan fakirliğinin yüzünden dininden olmuştur, beş kuruşluk bir menfaati için dininden olmuştur. Yalan yere şahitlik yapmıştır, buna benzer birçok olaylar meydana gelmiştir, işte bütün bunlar fakirliğin yüzünden meydana gelmiştir. Öyle Hakk’a sığınmak ve hakkımızda hangisi hayırlı ise onu istemek lazımdır.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.