Gece İbadeti

By | 25 Kasım 2022

“Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl.
(Gecenin) yarısını (kıl) yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve
Kuran’ı tane tane oku. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz
vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında)
42 Şeyhülislam İbn Teıımimıe
49 Müslim, 2263.
50 Müellif hadisi, zayıf olduğunu gösteren “yûzkeru (rivayet olunur ki)”

tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir.” (Müzzemmil,
1-6)
“Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile
olmak üzere namaz kıl! Böylece Rabbinin seni, övgüye değer bir
makama göndereceğini umabilirsin.” (İsra, yo)
“Gecenin bir kısmında O’na secde et ve gecenin uzun bir
bölümünde de O’nu teşbih et.” (İnsan, 26)

5 2 . Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Rabbimiz,
her gecenin son üçte birinde dünya semasına inerek şöyle
buyurur: Bana dua eden kimdir ki ona icabet edeyim. Benden
isteyen kimdir ki ona vereyim. Benden af dileyen kimdir ki onu
bağışlayayım.”52

5 3 . Amr b. Abese (radıyallahu anhfdan rivayet edildiğine göre
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işitmiştir:
“Rabbin, kula en yakın olduğu zaman gecenin son üçte biridir.
Eğer o vakitte Allah’ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse o l! ”53

5 4 * Cabir (radıyallahu anh) dedi kİ: Rasulullah (sallallahu aleyhi
ve sellem)’i şöyle derken işittim: “Gecede öyle bir vakit vardır ki
Müslüman bir adam Allah’tan, dünya ve ahiret ile ilgili bir hayır
dilerken o vakte rastlarsa dilediği ona verilir. O vakit, her gecede
va rd ır. ” 54 Müslim rivayet etmiştir. Allah (Subhanehu ve Teala) “seher
vaktinde Allah’tan bağış dileyenler” (Al-i İmran, ıy) buyurmuştur

5 5 . Enes b. M alik’ten rivayet olunduğuna göre o şöyle
demiştir: “Biz, (gecede) yetmiş defa istiğfar ile emrolunduk. 55

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.