Gerdek Gecesi Okunacak Dua

By | 23 Ocak 2014

duaGerdek gecesi okunacak dua nedir? Bir erkeğin düğün sonrası gece gerdeğe girdiğinde okuyacağı dua.

Amr İbni Şuayb şöyle rivayet ediyor:

Allah Ra-sûlü Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Sizden biriniz bir kadınla evlendiğiniz zaman şöyle söylesin: “Allâhumme innî es’eluke hayrahâ ve hayra mâ cebeltehâ ‘aleyhi ve e’ûzu bike min şerrihâ ve şerri mâ cebeltehâ ‘aleyh.”

Allah’ım! Ben bunun hayrını ve bunu yarattığın durum üzerine onun da hayrını senden isterim. Bunun kötülüğünden ve bunu yaratmış olduğun durumun kötülüğünden de sana sığınırım.

Ebû Dâvûd: 2/248