Hz. Âdem’in Seçme Duaları

By | 31 Ekim 2014

duaHz. Âdem’in Seçme Duaları Arapçası : Aiianumme, yâ Rabbi yâ Hayyü yâ Kayyümü yâ Bedi’assemâvâti vel ardi, yâ Zel celâli vel ikrâm. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.

Hz. Âdem’in Seçme Duaları Türkçe Anlamı : Ey Allah’ım, ey Rabbim, ey Hay (Diri) ve Kayyum (Koruyup Gözetici) olan Allah’ım. Ey yerleri ve gökleri yaratan, celal ve ikram sahibi Allah’ım. Ey noksan sıfatlardan uzak, kemal sıfatlarla mevsuf olan Allah’ım. Ben nefsime zulmedenlerden oldum.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.