İrade Kuvvetliliği İçin Okunacak Dua

By | 23 Aralık 2014

sifali-dualarİrade Kuvvetliliği İçin Okunacak Dua Arapçası :  (BismillahirRahmanirRahim.)

Allâhumme yâ seneden men lâ senede lehü. Ve yâ zuhre men lâ zuhre lehü. Ve yâ Câmieş-şettâti. Ve yâ Râhimel emvâti. İrhamnî rahmeten tuğninî bihâ an rahmeti men sivâke.

Allâhumme lâ emlikü linefsî nef’an ve lâ dârren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşûren. Allâhumme vessi’lî fîmâ rezaktenî. Ve bârik lî fîmâ ve hebtenî. Inneke alâ külli şey’in kadîr. Ve lâ tusallit aleyye bizünûbî men lâ yerhamunî, yâ Erhamerrâhimîn. Verzuknî hayred- dünyâ vel-âhireti yâ Rabbel âlemîn.

İlâhî, ente halaktenî ve lem ekü şey’en, zalemtü nefsî vertekeb- tül-me âsî ve ene mukırrun bizâlik.
İlâhî, in afevtenî fe lâ yenkusu fî mülkike şey’en. Ve in tuazzibnî fe lâ yezîdü fî sultânike şey’un, inneke tecidü men yuazzibu ğayrî, ve ene lâ ecidü men yerhamunî ğayrüke, ferhamnî yâ Rahîmu yâ Rahîmu yâ Rahîmu. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

İlâhî, enel abdüz-zelîlül-fakîrül-âcizü, ve enter-Rabbul azîzül ğaniyyül kâdirü. Azziznî bi izzetike ve ağninî bifadlike ammen sivâke yâ Rabbel âlemîn.

Allâhumme’ğfirlî zünûbî ve keffir annî hatietî vec’alnî min ibâdi- kes-sâlihîn.)

İrade Kuvvetliliği İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı :

Bu mübarek dua çok canlı bir duadır. Hak’tan merhamet, rahmet, hayat, kuvvet ve sağlam irade istemek için sığınılan dualardan bir tanesidir. Ayrıca insanın kendi kendine hiçbir şeye gücü yetmediğini, ne menfaati ve ne de zararı def edemeyeceğini beyan hususunda bir rehberdir.

Ayrıca rızkın genişlemesi, çoluk çocuğun terbiyeli ve imanlı yetişmesini temin için de okunmaktadır. Dünya ve ahretin saadeti, sıhhat ve afiyetin önemi de belirtilmektedir. Nefsimize zulmettiğimizi, çeşitli günahları bile bile yaptığımızı ve bunları anlar olduğumuzu da bu duada belirtmekteyiz.

Demek istiyoruz ki:
Allah’ım, eğer beni affedersen mülkünden hiçbir şey kaybetmezsin. Eğer bana azap edersen mülkünde hiçbir şey fazlalaşmaz. Ben, Senden başka merhamet edeni bulamadım. Öyle ise bana merhamet eyle :, ey merhamet edicilerin en merhametlisi Allah’ım.

Ben zelil, fakir ve aciz bir kimseyim, Sen ise aziz, gani ve kadirsin; izzetinle beni aziz kıl, fazlınla beni zengin kıl, kimseye beni muhtaç etme ey Âlemlerin Rabbi olan Allah’ım. Allah’ım, günahlarımı mağfiret et ve hatalarımı mahvet. Beni iyi kullardan eyle.

İşte bu duada buna ait dilekler mevcuttur. Bu dileklerden başka daha birçok münacatlar ve sığınmalar vardır. Yeter ki gönül hoşluğu ile ve kalp ferahlığı ile okunsun.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.