İsmi Azam Duası

By | 27 Aralık 2014

dualar1İsmi Azam Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Yâ Cemîlü yâ Allah. Yâ Karîbü yâ Allah. Yâ Mücîbü yâ Allah. Yâ Habîbü yâ Allah. Yâ Raûfu yâ Allah. Yâ Atûfu yâ Allah. Yâ Ma’rûfu yâ Allah. Yâ Latîfu yâ Allah. Yâ Azîmu yâ Allah. Yâ Hannânü yâ Allah. Yâ Mennânü yâ Allah. Yâ Deyyânü yâ Allah. Yâ Sübhânü yâ Allâh. Yâ Emânu yâ Allah. Yâ Burhânu yâ Allah. Yâ Sultânu yâ Allah. Yâ Müsteânu yâ Allah. Yâ Muhsînü yi Allah. Yâ Müteâlü yâ Allah. Yâ Rahmânu yâ Allah. Yâ Rahîmü yâ Allah. Yâ Kerîmü yâ Al¬lah. Yâ Mecîdü yâ Allah. Yâ Ferdü yâ Allah. Yâ Vitrü yâ Allah. Yâ Ahadü yâ Allah. Yâ Samedü yâ Allah. Yâ Mahmûdu yâ Allah. Yâ Sâdika’l-va’di yâ Allah. Yâ Aliyyü yâ Allah. Yâ Ğaniyyü yâ Allah. Yâ Şâfî yâ Allah. Yâ Kâfî yâ Allah. Yâ Meâfî yâ Allah. Yâ Bâkî yâ Allah. Yâ Hâdî yâ Allah. Yâ Kâdiru yâ Allah. Yâ Sâtirü yâ Allah. Yâ Kahhâru yâ Allah. Yâ Cebbâru yâ Allah. Yâ Gaffâru yâ Allah. Yâ Fettâhu yâ Allah.

Yâ Rabbes-semâvâti vel-ardi yâ Zel Celâli vel-İkrâmi. Es’elüke bi hakkı hâzihil esmâil küllihâ en tuselliye alâ seyyiddinâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin, verham Muhammeden kemâ salleyte ve sel- lemte ve bârekte ve rahimte ve terahhamte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fîl âlemîne Rabbenâ inneke Hamîdün Mecîdün. Bi rahmeti- ke yâ Erhamerrâhimîn. Vel-hamdülillâhi Rabbil âlemîn.

İsmi Azam Duası Türkçe Anlamı : Bu İsim-i Azam Duası tecrübe edilmiş bir duadır.

Rivayetlere göre, bir gün Peygamber Efendimiz, ashabıyla otururken, Hz. Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki: “Allah’ın selamı üzerine olsun, Allah’ın sana selamı vardır. Şu duayı sana ve ümmetine armağan eylemiştir. Kim ki bu duayı okur ve ezberlerse, kumlar adedince günahları olsa af ve mağfiret olacaktır.”

Bunun faziletleri hakkında birçok müjdeler mevcuttur. Bu dua ihmal edilecek dua değildir. Her zaman okunmalıdır. Bunun faydası hem dünyada ve hem de ahrette görülecektir. Çünkü bu dua bizzat Hz. Allah tarafından bildirilmiş, okunması tavsiye edilmiş ve Peygamberimiz ile Ashab-ı Kiram bu duaya ihlâsla sarılmışlardır. Her dua aynı ağırlıkta ve aynı fazilette değildir. Aralarında mana ve önem taşıma bakımından fark vardır.

İşte bu İsim-i Azam duası böylece önem taşımaktadır. Ne mutlu bu dualara devam eden kimselere, her sıkıntılarını bu vesile ile önleyenlere.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.