İstiğfar Duası

By | 20 Aralık 2014

sifali-dualarİstiğfar Duası Arapçası : Allâhumme ente Rabbi, lâ ilahe illâ ente halaktenî velem ekün şey’en. Zalemtü nefsî vertekebtül meâsî. Ve ene mukirrun bizâlike.

İlâhî, afevte annî felâ yenkusu min mülkike şey’un. Ve in tuaz-zibnî felâ yezîdü fî sultânike şey’un. İnneke tecidü men tuazzibu ğayrî.
Ve ene lâ ecidü min yerhamunî ğayrüke. Ferhamnî yâ Rahîmu yâ Rahmân. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslîmen.

İstiğfar Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, Sen benim yaratanımsın. Senden başka yaratanım yok, ancak Sen varsın. Ben bir şey değil iken Sen beni yarattın. Nefsime zulmettim, günahlar işledim, fakat onları biliyorum.”

“Allah’ım, eğer beni affedersen, Senin mülkünden hiçbir şey eksilmez. Eğer bana azap edersen, Senin saltanatına hiçbir fazlalık gelmez. Sen benden başka azap edecek bulursun, fakat ben Senden başkasını merhamet eder bulamam. Öyle ise merhametinle beni esirge. Çünkü Sen esirgeyicilerin en esirgeyicisisin. Allah’ın rahmeti Efendimiz Hz. Muhammed üzerine, Onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun.” Bu İstiğfar Duası, çok şümullü bir duadır. Bunda bütün bilginlerin ittifakı vardır. Buna “Uzun İstiğfar Duası” da denir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.