Korkudan Emin Olma Duası

By | 03 Aralık 2014

duaKorkudan Emin Olma Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Yâ ilâhe Cebrâîle, ve yâ ilâhe İsrâfîle, ve yâ ilâhe Azrâîle, ve yâ ilâhe İbrâhîme ve İsmâîle, ve yâ münzilet-Tevrâti vel-İncîli vez-Zebûri vel-Furkâni, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellim, İlâhî bi hürmeti hâzihil melâiketil erbaati ve bi hürmetir-resûleyni, ve bi hürmetil kütübil erbaati es’elüke en tahfazanî min şerri fulânu’bni fulânin.

Korkudan Emin Olma Duası Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah adıyla.”

“Ey Hz. Cebrail, Hz. Mikail, Hz. İsrafil, Hz. Azrail adındaki meleklerin Allah’ı. Ey Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in Allah’ı. Ey Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan-ı Kerim olan Kuranın göndericisi. Yüce ve Büyük olan Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’ın salât ve selamı Efendimiz Hz. Muhammed’in, Onun ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Rabbim, şu dört melek hürmetine, şu iki elçin hürmetine, şu dört kitap hürmetine beni filan kimsenin şerrinden koru.”

Bu dua çok şerefli bir duadır. İnsanlar ve hayvanlardan korkulduğu zamanda okunacak olan dualardandır.
Bu duayı okuyan her çeşit korkulardan emin olur. Ona hiçbir düşman galip olamaz, hiçbir hayvan ona bir zarar veremez.

Çünkü bu duada dört büyük melek olan Hz. Azrail, İsrafil, Mikail ve Cebrail hakkı için Mevla’dan yardım isteniyor. Kulun korunması ve manevi bir kale içine girilmesi isteniyor.

Ayrıca dört büyük kitap olan Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an hakkı için insanların şerrinden muhafaza edilmesi ve manevi bir kaleye girmek için bu mübarek dua yapılıyor.

İnsanın şerri her hayvandan daha kötüdür. İnsanın insana yaptı¬ğı zararı hayvanın insana yapmasına imkan yoktur. Hatta insanın insana olan zararı Şeytan’dan da büyüktür. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur’an’da insanın hilesini büyük ve Şeytan’ın hilesini zayıf olarak bildirmiştir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.