Kuran’da Dua Konusu

By | 25 Eylül 2022

Kuran-ı Kerîm, birçok âyet-i kerîmede peygamberlerin, sâlih kulların ve meleklerin duâlarından örnekler veriyor. Bunun yanında, Peygamberimize duâ yapması için emir veren âyetler vardır. Duâ ile ilgili bazı âyetler, -daha önce de ifâde ettiğimiz gibi duânın önemini ve nasıl yapılacağını anlatmaktadır.
Kuran-ı Kerîm’de, yüzden fazla âyette peygamberlerden ve sâlih kullardan aktarılan duâlar, onların gönüllerinden geçen ve Rabblerine arz edilen taleplerinin İlâhî kelâm vasıtasıyla en belîğ ve en vecîz cümleler hâlinde bize aktarılmıştır. Bundan maksat ise, bizim de onların söz konusu duâlarını kendimize örnek almamızdır. Bu bakımdan duâ ederken, peygamberlerin ve sevgili Peygamberimizin (s.a.v) duâlarını kendimize rehber almalıyız.
Kur’ân-ı Kerîm, güçsüz ve irâdesiz bir takım varlıklara ilâhlık atfederek onlara duâda bulunan ve ibâdet eden kimseleri şiddetli bir şekilde ikaz etmektedir. Birçok âyet-i kerîmede, bu tür varlıklara duâ ve ibâdet etmenin sapıklık olduğu vurgulanmak¬ladır. Kuran, bunların bilgi, irâde ve kudretten yoksun oldukla¬rını, onlara yönelip yalvaran kimselerin hüsrana uğrayacaklarını, gerçek hâkim, kâdir olan Allâh’a duâ edilmesi gerektiğini ifâde etmektedir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.