Muhiddin-i Arabî’nin Duası

By | 30 Kasım 2014

dualar1Muhiddin-i Arabî’nin Duası Arapçası : (BismillâhirRahmânirRahîm.)

Yâ Kâdirü, yâ Zâhirü, yâ Bâtınü, yâ Latîfu, yâ Habîrü, kavluhül hakku ve lehül mülke yevme yunfehu fîssûr. Âlimül ğaybi veşşehâdeti ve huvel Hakîmül Habîr

Muhiddin-i Arabî’nin Duası Türkçe Anlamı : “Rahman ve Rahim olan Allah adıyla.

Ey kudret sahibi olan Allah, ey her şeyi zuhura koyan, her şeyin içini bilen, ey lütuf sahibi, ey her şeyden haberdar olan (Allah). O’nun sözü doğrudur. Sur’a üfürüldüğü vakitte ululuk O’na mahsustur.
Hazır ve gaibin ilmi O’nun katındadır. Çünkü O, hem Hâkim ve hem de Habir’dir.”
Cenabı-ı Hakk’m güzel isimlerinden birkaç önemli isimler bu duanın içindedirler. Büyük İslam âlimlerimizden ve bilhassa tasavvuf sahasında imam denecek nitelikte bulunan Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin bu duası sığınılacak ve okunacak bir duadır.

Ehli olanlar ve biraz manaya aşina olan kimseler, bu duayı okurken onda olan güzelliği anlayacaklardır. Ahretteki rezaletten sığınılmakta ve bize de bir numune halinde gösterilmektedir.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.