Mürüvvet İsteme Duası

By | 12 Ekim 2014

dualarMürüvvet İsteme Duası Arapçası : Allâhumme enzil aleynâ devleten min devletike, ve kudreten min kudretike, ve ni’meten min ni’metike, ve rizken min rızkike ve mâlen min mâlike ve hazîneten min hazâinike, ve sırren min sırrike ve sitren min sitrike, ve bereketen min bereketike.

Mürüvvet İsteme Duası Türkçe Anlamı : “Allah’ım, devletinden bize devlet, kudretinden bize kudret, nimetlerinden bize nimet, rızkından bize rızk , malından bize mal , hazinelerinden bize hazine, sırrından bize sır, perdenden bize perde ve bereketinden bize bereket ver Allah’ım ”

Allah’tan devlet istemek büyük isteklerden birisidir. Kulunun başına devlet konduran Allah’tır. O’nun kondurduğu devlet kuşunu kimse uçuramaz, uçan devlet kuşunu da kimse yeniden elde edemez.
Hak’tan yardım istemek bizim vazifemizdir. O’nun yardımı olmadıkça, hiçbir şeyin meydana gelmesine imkân yoktur. Öyle ise daima yardımı ve kudreti O’ndan dilemeliyiz ve yukarıdaki duayı tekrar tekrar okumalıyız.
Rabbimizin nimetlerinin sayısı yoktur. Görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen, hissedilen ve hissedilemeyen bütün nimetler O’nun tarafından verilmektedir. Bunları görmek ve bilmek bizim vazifemizdir. Bunlara karşı şükretmek bizim görevimizdir. Şükürsüz insan nankördür. Nankör insanı Allah sevmez. Yapılan milyarlarca iyilikleri unutmamak  lazımdır.

Mevla’dan ayrıca rızk istemek de vazifemizdir. Bu duada o da vardır. Boğazdan aşağı indirilen bütün lokmalar, helal olsun haram olsun rızık sayılmaktadır. Fakat esas olan Allah’tan helal rızk istemektedir.
Rabbimizin bol hazinesinden de çeşitli isteklerimiz vardır. O’nun hazinesinden zerre kadar hissemiz olursa, artık bizim için esef yoktur. Çünkü manevi hazine bitmez ve tükenmezdir. Her şey biter, fakat O’nun hazinesi bitmez. Onu isteyelim ve bize nasip olmasını dileyelim.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.