Mûsâ (a.s)>ın Duâları

By | 01 Ekim 2022

Okunuşu Rabbışrah lî sadrî veyessir lî emri vahlul ‘uqdeten min lisânî yefqahû qavlî! Anlamı Rabbim! Yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır.Dilimden bağı çöz ki sözümü anlasınlar! Okunuşu Rabbi lev şıte ehlektehum min qablu ve iyyâye. E-tuhlikunâ bi-mâ faales-sufehâu minnâ.İn hiye illâ fitnetuk. Tudillu men teşâu ve tehdî inen teşa. Ente veliyyunâ fağfir lenâ verhamnâ ve ente hayru’l-ğâfirîn. Vc’ktub lenâ fi hâzihi’ dunyâ haseneten vefi’l-âhireh, innâ hudnâ ileyk! Anlamı Rabbim! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. .Şimdi bizi o sefihlerin ettikleriyüzünden helâk mı edeceksin. Bu, Senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bununla dilediğini dalâlette bırakır, dilediğine de hidâyetedersin. Sen bizim velîmizsin, artık bize mağfiret et, Sen ki mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada bir iyilik yaz, âhirette de. Biz cidden Sana yöneldik!

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.