Nurlanma Duası

By | 26 Aralık 2014

dualar1Nurlanma Duası Arapçası : (BismillahirRahmanirRahim.)

Allâhumme zeyyin zevâhirenâ bi hizmetike ve bevâtınenâ bi ma’rifetike ve kulûbenâ bi mahabbetike ve ervâhenâ bi muâvenetike ve esrârenâ bi müşâhedetike ve lisânenâ bi zikrike.

Allâhumme sebbit fî kalbî nûren. Ve fî sem’î nûren. Ve fî basarî nûren. Ve an yemînî nûren. Ve an şimâlî nûren. Ve fevkî nûren ve tahtî nûren. Ve kuddâmî nûren. Ve halfî nûren.

Allâhummec’alnî nûren yâ Nûren-nûri birahmetike yâ Erha- merrâhimîn. Rabbenâ takabbel minnâ inneke entessemîul alîm. Ve tüb aleynâ inneke entet-tevvâbur-rahîm. Ve salli bicelâlike ve cemâlike alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.)

(Allâhummestecip duâenâ. Veşfi merdânâ. Verham mevtânâ. Lâ ilâhe illallâhu Muhammedün Resûlullâhi hakkan. Ve sallallâhu aiâ külli nebiyyin ve veliyyin ve melekin estağfirullah. (Üç defa) An cemîi mâkerihellah. Kavlen ve fi’len ve hâtıren ve nâzıren ve etûbü ileyhi. Sübhânallâh , Elhamdülillah , Allâhu ekberü kebîren . Elhamdülillâhi hamden kesîren. Fe sübhânallâhi ve bihamdihi bükrâten ve esîlen.

Fe teâlellâhu Meliken, Cebbâren, Kahhâren, Settâra. Sultânen, Ma’bûden Kadîmen, Kâdiren, lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Va’fu annâ yâ Kerîm. Vağfirlenâ zünûbenû yâ Rahmânu yâ Rahîm. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. Ve nes’eluhuttevbete vel-mağfirete innehu hüvet-tevvâbur-rahîm. Va’fu annâ yâ Kerîm. Vağfir¬lenâ yâ Rahmânu yâ Rahîm. Birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.)

Nurlanma Duası Türkçe Anlamı : Bu duanın şümulü çok geniştir. İnsanın içini ve dışını aydınlatan, gönlünü manen coşturan bir duadır.

Bilhassa ahrete ait yolların kolaylaştırılması istenmekte ve ayaklarımızın Sırat Köprüsü’nden kaymamak hususu üzerinde durulmaktadır. Hakk’a yalvarış, yakarış ile beraber hamd ve teşbihler de tekrar edilecektir. Af ve mağfiretimizi bu dua ile Rabbimizden bol bol isteyeceğiz.

Ne mutlu yalvarmasını bilene. Ne yazık hiç muhtaç olduğunu hatırlamayana.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.