Ölünün Arkasından Okunacak Dua

By | 12 Nisan 2014

duaÖlünün Arkasından Okunacak Dua Arapçası : Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerîke lehu, lehül mülkü velehül hamdü yuhyî ve yümîtü vehüve Hayyün lâ yemûtü, zülcelâli vel ikrâmi, vehüve alâ külli şey’in kadîr.

Ölünün Arkasından Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nun. hamd O’na mahsustur. Dirilten ve öldüren o’dur. Ö, ölmez diridir ve her şeye kadirdir.”

Ölünün arkasından okunacak dua bu duadır. Bunda ilim erbabı tarafından ittifak vardır. Bu duayı bilmeyen tekbir almalıdır; yani “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu uallâhu ekber, Allâhu ekber ve lillâhilhamd. ” demelidir.

Category: Dualar ve Anlamları

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.