Pazar Günü Okunacak Dua

By | 10 Haziran 2014

duaPazar Günü Okunacak Dua Arapçası : BismillâhirRahmânirRahîm.

Sübhânekellâhumme ve bi hamdike, lekel hamdü kadre azametike ve sâate ilmike ve müntehâ kudretike ve rıdâ nefsike ve ente ehlül hamdi ve ehakku bilhamdi ve evlâ bihi leyse lil hamdi dûneke mukassarun velâ illâ ğayrike müntehen. Feleke hamdü alâ ne’mâike küllihâ. Sübhânellezî fîssemâi arşuhu, sübhânellezî fîlardi batşuhu, sübhânellezî fîlardi sebîlühü.

Allâhümme lâ tüşmit bilye a’dâe velâ tümekkinhum minnî vak- bid eydiyehum annî, vahfid alâ dînihim, Allâhümme innî zalemtü kesîren min ibâdike fe avvidhum annil mezâlime bi rahmetike vağfirlî, inneke entel GafûrurRahîm.

Pazar Günü Okunacak Dua Fazileti : Pazar gününe ait olan bu dua, İslam bilginleri tarafından her Pazar okunmuş ve hararetle karşılığı istenmiştir. Birçok hikmet ehli (hükema) tarafından da tecrübesi yapılmıştır.

Bu sebeple bizler de aynı ruh ve aynı içtenlikle yaptığımız an, umulur ki bunun karşılığı buluruz.