Selam Verdikten Sonra Yapılacak Dualar

By | 15 Aralık 2022

Sevban (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazını bitirince üç kere Allah’tan bağışlanma diler ve şöyle derdi: “A llah’ım, sen selamette kılansın ve selam (esenlik ve emniyet) şendendir. Sen, ne yücesin ey azamet ve ikram sahibi!”107 Muğire b. Şu’be (radıyallahu anhfdan rivayet olunduğuna  göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) namazını bitirince şöyle derdi:
“Allah’tan başka ibadete layık ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Hükümranlık O ’nundur ve ham d O ’nadır.
O’nun, her şeye gücü yeter. A llah ’ım, senin verdiğine engel olabilecek, verm ediğini de verebilecek ve verdiğin hükmü değiştirebilecek yoktur. Servet sahibine, zenginliği Senin katında fayda verm ez.” Abdullah b. Zübeyr (radıyallahu cm/tj’dan rivayetle o, her
namazda selam verdikten sonra otururken şöyle derdi: “Allah ’tan başka ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur.
Hüküm ranlık O’nundur ve ham d O ’nadır. O ’nun, her şeye gücü yeter. Güç ve kuvvet, ancak A llah’ındır. Allah’tan başka
ilah yoktur. Yalnızca O’na ibadet ederiz. Nimet O ’nun, fazla O ’nun, en iyi ve en güzel övgüler O ’nundur. Kâfirler güzel görm ese de dinde ihlas sahibiyiz Ebu Hureyre (radıyallahu an/ı/dan rivayet edildiğine
göre muhacirlerin fakir olanları, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve
sellem)’e gelerek “Servet sahipleri, yüksek dereceleri ve kalıcı
nimetleri elde ettiler. Onlar, bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor,
bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyor ve mallarının fazlasıyla
haccediyor, umre yapıyor, cihad ediyor ve sadaka veriyorlar”
dediler. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Sizi geçenlere yetişeceğiniz,
sizden sonrakileri de geçeceğiniz ve sizin yaptığınızı,
sizden fazla yapmadıkça hiç kimsenin daha faziletli olamayacağı
şeyi öğreteyim mi?” diye sorunca “Evet, ya Rasulallah!” dediler.
Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) “Her namazın ardından, otuz
üçer kere Subhan Allah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin!”
Ebu Salih şöyle dedi: “Subhan Allah, Elhamdülillah, Allahu
Ekber. Her birinden otuz üç kere deni Ebu Hureyre (radıyallahu an/î/dan rivayet edildiğine
göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
“Kim her namazın ardından otururken otuz üç kere ‘SubhanAllah’
otuz üç kere ‘Elhamdülillah’ otuz üç kere ‘Allahu Ekber’ der
ve ‘Allah’tan başka ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk
O ’nundur ve hamd O ’nadır. O ’nun her şeye gücü yeter’ diyerek
yüze tamamlarsa deniz köpüğü kadar günahı olsa da bağışlanır.”
111 Ebu Umame (radıyallahu anh) dedi ki: Rasulullah (sallallahu
aleyhi ve sellem)’e “Duaların hangisi (daha) makbuldür?” diye soruldu. “Gecenin son üçte birinde ve her farz namazın ardında
yapılan dualar” diye cevap verdi.“ 4 Tirmizi hadis hasendir dedi. Muaz b. Cebel (radıyallahu anhf dan rivayet edildiğine
göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) onun elini tutup şöyle
buyurdu:
“Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Her namazın ardından
‘A llah ’ım! Seni zikretmede, sana şükretmede ve güzelce
kulluk etmede bana yardım eyle’ de!”ns

Category: En Güzel Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.