Şifa Ayetleri

By | 08 Şubat 2014

sifali-dualarKur’an’da Bulunan Şifa Ayetleri ve Şifa Ayetleri Anlamları Nelerdir? Şifa Ayetleri Allah’ın İzniyle Şifa Bulmak İsteyenlerin Okuyabileceği Ayetlerdir.

Şeyh Ebu’l Kasım’dan nakledilmiştir:
“Çocuğum şiddetli bir hastalığa yakalandı, ızdırap içinde kıvranıyordu. Ciğerpare yavrumun durumu beni çok etkilemişti ki, o gece Hazreti Peygamber Aleyhisselam’ı rüyamda gördüm:
“Yâ Resul eli âh, oğlum çok hastadır, üzüntüm büyüktür. ” dedim.
Bana Şöyle Dedi :
” Şifa ayetlerim bilmiyor musun?” buyurdu.
Bu müjde üzerine uyandığımda, Kur’an-ı Kerim’deki şifa ayetlerini bir araya toplayarak bir kağıda yazdım. Temiz bir suyun içerisine bıraktım. Suyu hastaya içirdim. Allah Teala şifa ihsan buyurdu.”

Şifa ayetleri bunlardır:

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîne ve şifâün li mâ fîs sudur. Yahrucü min butûnihâ şerâbün muhteliflin elvânühû fiyhi şifâün lin nâs. Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’miniyn. Ve izâ mendtüfehüveyeşfıyn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ.