Sofra Kaldırılırken Okunacak Duâ

By | 22 Ekim 2022

Okunuşu
el-Hamdu li’l-lâhi kesîren tayyiben mubâreken fîhi ğayre nıekfiyyin ve lâ muveddein ve lâ müstağnen anhu. Rabbenâ!
Anlamı
Allâh’ım! Sana çokça, tertemiz ve kendisinde bereket bulu¬nan bir hamd ile hamd ederiz. Rabbimiz! Bunda reddolunma, terk olunma ve müstağni kalınma yoktur!

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.