Sorumluluk Duygusu, Yetiştirir

By | 15 Ocak 2023

Çocuğun yaşı büyüdükçe hakları ile birlikte sorumlulukları da artırılmalıdır. Onun hem kendisi ile hem evle ilgili bazı sorumlulukları olmalıdır.
Çocuklar doğru tespit edilmiş olmak şartıyla, sorumluluklardan hoşlanırlar. Hiçbir şeyden sorumlu olmadan büyüyen çocuklarda sorumluluk duygusunun geliştirilmesine önem verilmesi onun ahlâk ve karakter eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Tecrübeli öğretmenler okul hayatına intibak engelleri bulunan kimi “zor” öğrencilerin, yalnızca sorumluluklarının artırılması, onlara
özel ve ek görevlerin verilmesi yoluyla nasıl ka zamldıklarını bilirler. Çünkü sorumluluk vermek bir insana kendi gücü ile kendisi arasında yeni bağlar kurabilmesi imkânı vermektir. Sorumluluk verilen çocuk, kapasitesine biı gönderme yapıldığını, kendisine inanıldığını ve güvenildiğini görerek derhal kapasitesine mil racaat eder ve gücünü harekete geçirir. Çocuktan kendi gücünün çok üstünde bir şey
ler beklemek gibi, hiçbir şey beklememek de za rarlıdır. Çocuk iki durumda da gücünü harekele geçirmez. Çocuğu çok iyi tanıdığımız takdirde onunla ilgili beklentilerimiz de gerçekçi olııı Onu iyi tanıdığımızda ona en uygun yardımı sunabiliriz. Ailenin maddî ve manevî varlığı ile ilişkilen
dirilen, ailenin sıkıntıları ve sınırları üzerinde abartısız bilgi hissettirilen, evle ilgili görevleı verilen çocuğun sorumluluk duygusu daha ge niş bir mecrada gelişir. Sorumluluğu artan bir çocuğun kendine g(l veni de artar. Eğitimin bütün alanları, çocuğa yönelik sö/ ve davranışların hepsi, onun kendine güven ve inanç kazanması ile şu veya bu şekilde mutlaka ilgilidir.

Category: Ahlak Gelişimi

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.