Yasin-i Şerif’i Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak

By | 14 Mart 2014

dualarYasin-i Şerif’i Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak O Kimseye Yapılacak En İyi Şeylerden Biridir. Meftanın Ruhu İçin Yasin-i Şerif’i Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak Gerekir.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) buyurdu:

“Üzerine Sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler.”
“Her kim her cuma günü annesinin, babasının veya bunlardan birinin kabrini ziyaret eder de başucunda Sure-i Yâsin’i okursa okuduğu her harfi adedince onlar mağfiret edilir.”
“Kabristana giren kimse oradaki mevtaların üzerine Sure-i Yâsin’i okursa, Allah Teala okunan Yasin hürmetine onların azabını hafifletir. Okuyan kimseye de harflerinin adedi kadar ecir verilir.”
“Ölmek üzere bulunan bir hastanın yanında Sure-i Yasin okunursa, okunan Yâsin’in her harfi için onar melek nazil olur. O üç bin harftir. Nazil olan melekler o kimsenin önüne saf saf olup onun için istiğfar ederler. Sekarattaki bir mü’minin yanında Sure-i Yasin okunursa, cennet-i rıdvan’da cennet serabından içirmedikçe Azrail (a.s.) onun ruhunu almaz.”