Abdestin Fazileti

By | 17 Mart 2014

dualarPeygamber Efendimiz (s.a.v), hadis-i şeriflerinde: “Din temizlik üzerine kurul­du “, “Namazın anahtarı temizliktir.” “Temizlik imanın yarısıdır.” bu­yurmuşturlar.

Temizliğin dört önemli yönü vardır:

1    Hadesten temizlenmekle beraber, nefsin çirkin halinden ve hain düşüncelerinden onu temizlemek.

2    Vücudu çeşitli kabahatlerden arındırmak.

3    Kalbi çirkin ahlaklardan ve rezil huylardan temizlemek.

4    Gönlü Allah düşüncesinin dışından hali (uzak) kılmak. Yani gönülde Allah’tan başka herhangi bir düşünceyi koymamaktır.

Bir hadis-i şerifte Hz Peygamberimiz (s.a.v) : “Allah temizdir, temizi sever cömerttir cömertti sever. Kerimdir, merhametliyi sever, içinizi temizleyin Yahudilere benzemeyin.” demiştir.’

İnsanları ölüme sevk eden hastalıklardan birçoğunun pislikten geldiği tıbben anlaşılmıştır. Hayatımızı korumak için yapacağımız birinci işin temizlik olduğunu söyleyen dinimizdir. Bize bulaşacak olan birçok hastalıklardan temizlik sayesinde korunmuş oluruz.

Kısacası, vücudumuzu ve etrafımızda bulunan her şeyimizi temiz tutarsak hem Peygamberimizin hadis-i şeriflerine uymuş ve hem de mikroplardan kendimizi sakındırmış oluruz.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor:

“Benim ümmetim kıyamet gününde vücutlarındaki abdestin eserlerinden dolayı yüzü nurlu ve elleri ayakları parlayarak hesap yerine geleceklerdir. ” Yani oraya çağrılacaklardır. Hz. Ebu Hureyre de: “Artık bu parlaklığını daha fazla uzatmak hanginizin elinden gelirse yapsın.” demiştir.

Yine Hz. Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilmiştir: Resûl-i Ekrem’den (s.a.v.) işinim, şöyle buyurdu:

“Hiçbir kimse آلا،س ki abdest alsın da adap ve erkânına riayet etsin, sonra farz olan namazı kılsın da o abdest ile daha sonraki namazı kılıncaya kadar geçen zaman içindeki günahları bağışlanmış olmasın.” (Câmiu’s-Sağîr)

Hz. Ebu Hureyre diyor ki: “Abdest alan adam şöyle düşünmelidir: Ben abdest almakla dış azalarımı yıkadım ve temizledim. Allah’ım, içimi temizlemeye kudretim yoktur, içimin temizlenmesini de Senden istiyorum. Sen içimi temizle. Kalbimi fena huylardan arıt, beni anadan doğmuş gibi günahsız yap. Çünkü Sen her şeye kadirsin, desin.”