Abdest Almaya Başlarken Okunacak DUA

By | 17 Mart 2014

sifali-dualarAbdest Almaya Başlarken Okunacak DUA Arapçası

(Bismillâhi vel-hamdülillâhi alâ dînil İslâm. Allâhümmecalni! ؛٨٦- nettevvabîn, vec’alnî minel mütetahhirîn, vec’alnî min ibâdike’ssâlihîn, vec’alnî minellezîne lâ havfun aleyhim velâhüm yahzenûn. El dülillâhillezî câalel mâe tahûren vel-islâme nûren.)

Abdest Almaya Başlarken Okunacak DUA Türkçe Manası: 

“Allah’ın ismi ile, İslam dininin içinde bulunduğum için O’na hamd ederim. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve tövbe sebebiyle tertemiz olanlardan ve kıyamette korkmayacak ve mahzun olmayacaklardan eyle. Suyu tertemiz yapan ve bizim için İslam’ı nur kılan Allah’a hamd ve sena ederim.”

Bu okunan Abdest Duası, Resûlullah Efendimiz’in devamlı abdestte okuduğu mübarek bir duadır. Bu dua Buhâri ve Müslim gibi kıymetli hadis kitaplarında da mevcuttur.

Rabbimizin burada bize İhsan buyurduğu su ile İslam nimeti yan yana zikredilmiştir. Su dışımızı, İslam içimizi temizleyecektir. Bunun için abdest almaya başlanırken bu duanın okunması tavsiye edilmektedir..

Her şeyde ve her amel başında Allah’a hamd etmek, Allah’ın buyruğudur. Müslüman oluşumuzun şükrünü yerine getirmek başlıca vazifemizdir.

Allah’ın bizi tövbe edenlerden ve bu vesile ile temizlenenlerden eylemesini istememiz, kulluğumuzun icaplarındandır. İyi kullardan İlgamız ve bütün insanların korktukları vakit korkmamak için yine Mevla’ya sığınmak gerekmektedir.

İslam olmamızın nimeti, tövbeye devam etmemizin alışkanlığı, korkudan emin olmamızın çaresi bize bu duada açımlanmaktadır.

Suyu temiz kılan, İslam’ı nur kılan Allah’a gece gündüz hamd etmek üzerimize borçtur.

Paramız olduğunda onu korumak için nasıl çareler arıyorsak, yukarıdaki Nimetleri korumak için de böylece çareler aramak ve dua eylemek şarttır.