Ahidname Duası

By | 06 Aralık 2013

 

 

 

 

 

Ahidname Duası”Allâhümme fâtırussemâvâti vel’ardı âlimülğaybi veşşehâdeti inni a’hedü ileyke fî hâzihil ha-yatiddünyâ bienni eşhedü en lâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhammeden ab-düke ve resûlûke felâ tekilnî ilâ nefsi tarfate aynin feinneke in tekilnî ilâ nefsi tukarribnî mi-neşşerri ve tübâıdnî minelhayri ve inni lâ esiku illâ birahmetike fec’allî indeke ahden tufînîhi yevmelkıyâmeti inneke lâ tûhli-fülmîâd.” “Allâhüme inni es’elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke muhammedün ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme ve entel müsteânü ve aleykel belâğu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ bilâhil aliyyil azıym.”

Ahidname Duası Meali : “Allah’ım muhakkak ben Peygamberin Muhammed aleyhisselam’m, Zat-ı Ecelli Ala’ndan istediği hayırlı şeylerin en hayırlısını isterim. Senin Peygamberin Muhammed (S.A.V.)’in Senden istiaze ettiği şeylerin şerrinden de Sana sığınırım Allah’ım. Yardım ancak Zat-ı Ecelli Ala’ndan beklenir. Dünyada da ahirette de istenilen şeye ulaştıracak ancak Sensin. Kuvvet ve kudret ancak Senin yardımınla gerçekleşir Allah’ım! “