Tag Archives: aşk duası

Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

Aşık etmek için okunacak dua ile Allah’ın izniyle sevdiğiniz aşık olduğunuz birinin size aynı duygularla bağlanmasını sağlayabilirsiniz.  Aşık etmek için okunacak duayı ayın ilk günlerinde sıdk-i hulûs ve itikad-ı tam ile her ne muradı için okursa murâdı hâsıl olur. Ve dahî bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cum’a günü salâ vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusûl… Read More »

Ahidname Duası

          Ahidname Duası”Allâhümme fâtırussemâvâti vel’ardı âlimülğaybi veşşehâdeti inni a’hedü ileyke fî hâzihil ha-yatiddünyâ bienni eşhedü en lâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhammeden ab-düke ve resûlûke felâ tekilnî ilâ nefsi tarfate aynin feinneke in tekilnî ilâ nefsi tukarribnî mi-neşşerri ve tübâıdnî minelhayri ve inni lâ esiku illâ… Read More »