Tag Archives: çevirgel duası

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu   Bismillâhirrahmânirrahıym. Lâ ilahe illallâhül melikül hakkul mübiyn. Lâ ilahe illallâhül hakemül adlül metiyn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. Lâ ilahe illâente sübhâneke innîküntü minez zâlimin. Lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül” mülkü ve lehül hamdü yühyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru… Read More »

Aşık Etmek İçin Okunacak Dua

Aşık etmek için okunacak dua ile Allah’ın izniyle sevdiğiniz aşık olduğunuz birinin size aynı duygularla bağlanmasını sağlayabilirsiniz.  Aşık etmek için okunacak duayı ayın ilk günlerinde sıdk-i hulûs ve itikad-ı tam ile her ne muradı için okursa murâdı hâsıl olur. Ve dahî bir kimseyi kendine aşık etmek dilese, Cum’a günü salâ vaktinde kıbleye karşı taharet ve gusûl… Read More »