Allah Esması Anlamı ve Faziletleri Zikir Sayısı

By | 15 Ağustos 2022

Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan yüce Allah’ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.

Allah zikrine devam eden kişinin derecesi hem Allah katında hem de insanlar katında artar. İnsanlar arasında; sevilen, sayılan, sözü geçen kıymetli bir kişi olur. Duaları kabul görür. Nefis şeytanının şerrinden kurtulur. Kişi 7 gün oruç tutup, gece yarısında 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp, ardından 66 defa Allah zikrini yaparsa; Allah bir melek görevlendirir. O melek, o kişiyi tüm kötülüklerden koruduğu gibi, hal ve hareketlerinde, işlerinde o kişiyi
yönlendirir, yönetir ve yardımcı olur. Allah diyenin aklı nurlanır, kalbi nurla dolar.

İnsan sadece sıkıntıya düştüğü anda değil, her halde Allah’ı zikredebilmeli. Allah’ım kalplerimizi nurlandır. Allah kelimesini zikredeceğimiz zaman her bir Allah dediğimizde dilimizin hareketiyle birlikte kalbimizin tasdikine ihtiyaç vardır, öyle bir tasdik ki bütün hücrelerimiz hissetmeli. Bir müddet sonra kalbimize sığdıramayıp bulunduğumuz mekana Allah’ı yaymalıyız.

• Kalbimize sığmayan Allah c.c bulunduğumuz odaya sirayet etmeli. Bir müddet sonra Allah kelimesi bütün hanemize ulaşmalı daha sonra Allah Allah Allah diyerek bütün kâinata yaymalı.

• Her şeyde Allah’ın mührünü görebilmeli onu hissede bilmeli ve bütün kapılarını ardına kadar Allah’a açabilmeli. Allah diyebilmeli insan herhalde gönlünce, sevgiyle, muhabbetle. Yaradanı büyük bir aşkla zikretmeli insan.

• Yaratan sensin yaratılan benim, rızık veren sensin ve senin rızkına muhtaç olan yine benim. Kapıları kapalı ben ve bütün kapıları ardına kadar açma gücüne sahip olan sensin Allah’ım.

• Aciz güçsüz zayıf olan benim, kainatı yaratıp saltanat sahibi güç ve iktidar sahibi olan sensin. Allah’ım mülk sana aittir ben sana aitim senin sevgine muhtacım rahmetinle bizleri kuşat. Bizleri Rızayı ilahiyene Mazhar eyle Seni seviyorum Rabbim.