Âmene’r-Resulü

By | 29 Aralık 2014

cropped-dua.jpgÂmene’r-Resulü Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.)

Âmener-rasülü bi mâ ünzile ileyhi mir-Rabbihi vel- mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülih. Lâ nüferriku beyne ehadim-mir-rusülih. Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke, Rabbenâ ve ileykel-masîr. (286) Lâ yukellifullâhü nefsen illâ vüsahe, lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehü alellezîne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fü annâ, vağfir lenâ, verhamnâ. Ente Mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kenrîn.

Âmene’r-Resulü Türkçe Anlamı : Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “O’nun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz:) “Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ’mızsın. O kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Resülullah, Amener-Resülü’yü okumamızı tavsiye buyurmuş ve bunun manevi sevabının sonsuzluğunu belirtmiştir. Kendileri her Yatsı Namazın arkasından bunu okumuşlar ve bizlerin de okumasını istemişlerdir; bunun çok sevabı vardır. Kim ki Amene’r-Resûlü’yü okur ve o gece ölürse, hükmen şehitlik sevabıyla ahirete göçer, denilmiştir. İnanarak bunu okumak, her gece yatmadan okumak çok faydalıdır.

Rivayete göre Peygamberimiz, Mirac’a teşrif ettiği zaman, Sûre-i Bakara’nm son iki ayeti bizzat Allah tarafından kendisine verilmiş ve büyük lütuf olarak Resûlullah’a bağışlanmıştır. Biz de aynı inanç ile buna devam ettiğimiz an, hem Resûlullah’ın şefaatine mazhar olacak hem de ahiretimize ait çeşitli kazançlar elde etmiş olacağız.

 

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.