Haşr Suresi’nin Son Ayetleri

By | 29 Aralık 2014

dualarHaşr Suresi’nin Son Ayetleri Arapçası : (Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.)

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hûve, âlimüi-ğaybi veş-şehâdeh, hüver-Rahmânür-Rahîm.

Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hûve, el-Melik’ül-Kuddûs’üs- Selâm’ül-Mü’min’ül-Müheymin’ül-Azîz’ül-Cebbâr’ul-Mütekebbir. Süb- hânallâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvallâhül Hâlik’ul-Bâri’ül-Müsavviru lehül-esmâül-hüsnâ. Yüsebbihu lehû mâ fîs-semâvâti vel-ard, ve hüvel-Azîz’ül-Hakîm.

Haşr Suresi’nin Son Ayetleri Türkçe Anlamı : “O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenlik kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden, dilediğini yaptıran, büyüklükte eşsiz Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu teşbih eder. O, mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibidir.”

Peygamberimiz her Sabah Namazı’ndan sonra Haşr Suresi’nin sonundaki bu üç ayet-i kerimeyi okurdu. Ümmetinin de okumasını istemiştir. Çünkü bu ayetlerde şümullü mana vardır. Dileklerin bunun sayesinde kabul edileceğine kuvvetli deliller vardır.

Akşam ve sabah buna devam etmemiz bizim için çok sevap olduğu gibi, işlerimizin de kolaylıkla hallolması bakımından bizlere çok müjdeler verilmektedir. Resûlullah Efendimiz, bu ayetlerin okunmasında çok büyük fazilet olduğunu bildiriyor ve bizlere devam etmemiz için öğüt veriyor.

Hülasa: Bunlara devam etmemizde hem maddi ve hem de manevi bakımdan çok büyük faydalar mevcut olduğu şüphe götürmez bir hakikattir. Bilhassa Sabah Namazın farzından sonra okunmasında ve akşam yatacağımız anda okunmasında bambaşka hasletler ve faydalar vardır. Bu ayetleri okuyup yatan insana şeytanlar bulaşamaz, kendisine vesvese denen hastalık musallat olmaz

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.