Bir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dualar

By | 07 Şubat 2014

dualarBir Güçlükle Karşılaşınca Okunacak Dualar Nelerdir? Güçlük ve sıkıntılar karşısında nasıl dua etmeliyiz?

İbni Sünni’nin Enes (R.A.)’den rivayetine göre, Resûlullah (S.A.V.) zor işlerde:
(Allahümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente tec’alül hazne izâ şi’te sehlen).
“Allahüm, senin kolay kıldığında başka hiçbir kolaylık yoktur. Sen dilersen sert yeri yumaşatırsın” buyururdu.