Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua

By | 14 Aralık 2014

cropped-dua.jpgBir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua Arapçası : Allâhumme yâ sâmiel esvâti, yâ mücîbed-daavâti, yâ âlimessirri vel hafiyyâti, bi hakkı sûretil Fâtihate vel-Bakarati vel-En’âmi ve :: hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sâd ve bi hakkı sûretil Fâtihati, ikdi hâcetî fî r.âzihis-sâati, birahmetike yâ Erhamerrâhimîn.

Bir İşin Tahakkuku İçin Okunacak Dua Türkçe Anlamı : “Ey sesleri işiten, duaları kabul eden, gizli ve aşikâreyi bilen Allah’ım. Fatiha, Bakara, Enam ve Kaf, Ha, Ya, Ayın, Sâd hakkı için ve Fatiha Suresi’nin hakkı için, hacetimi şu saatte kabul eyle, rahmetinle dileğimi yerine getir, ey Merhametlilerin En Merhametlisi olan Allah’ım.”

Sesleri duyan, hatta fısıltıyı dahi fark eden Ulu Allah’tır. Kulunun nim inim inlemesini seven de o’dur. Yapılan dualara icabet eden Ulu Allah’tır. Kuran’da bize bu hususu müjdelemiştir. İçimizde ne var ne yok, niyetlerimiz iyi mi kötü mü, O’na malumdur. Bizi hakkı ile kontrol edendir. Hainin gözlerinin bakışını ve fena düşüncelerini Hz. Allah bilir. Kaf Ha Suresi ise birçok hâşâlara şifa niyeti ile okunan surelerdendir. Hacetimizin (isteğimizin) kabulü için okunan bu dua, birçok defa tecrübe edilmiş ve birçok âlimlerimiz tarafından okunmuştur.

Category: Dualar

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.