Bütün Günahları Affettiren Dualar

By | 16 Aralık 2013

dualarBütün Günahları Affettiren Dualar Nelerdir? Efendimiz (s.a.v.) günahların affedilmesi için hangi duaları okumamızı tavsiye etmiştir?

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Mü’min kimseye ağrı, yorgunluk, üzüntü, rahatsızlık, sıkıntı, hatta huzurunu kaçıran bir diken isabet etse, Allah günahlarından bir kısmını örtbas edip, onlarla o günahlarını temizler.”

Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“iki müslüman karşılaştıkları zaman, musafaha yaparlarsa, ikisinin de günahları aralarından dökülür. ”

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Müslüman veya mü’min bir kul, abdest almaya başlayınca yüzünü yıkadığı zaman, su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber -gözleri ile bakarak işlediği- her günahı çıkıp gider.

Ayaklarını yıkadığı zaman, yürümek sureti ile işlediği her günahı su ile beraber veya suyun son damlası ile beraber yıkanıp gider. Bu kimse aldığı abdestin sonunda, tertemiz olarak günahlarından sıyrılır.”

Resulullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Estağfirullâhellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh.

(Kendisinden başka ilah olmayan, ezeli hayatı ile dipdiri olup yarattıklarını devamlı gözeten Allah’tan mağfiret diler, O’na iltica ederim.) diyerek istiğfar eden kimsenin günahları, yılanın havından sıyrılıp çıktığı gibi o kimseden ayrılır.”

Allah’ın Rasulü (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Lâ ilahe illellâh kelimesini inanarak söylemek, insanda hiç bir günah bırakmaz. Buna benzeyen ve buna eşit hiç bir amel de yoktur.”
Kelime-i Tevhid sözünden maksat, bu sözün gereği ile amel edilmesidir. Öyle ise mü’min olan, Allah’tan başkasına boyun bükmez. Allah’tan başkasına ta’zim etmez. Yaptığı her işi ancak Allah’ın rızası için yapar.

Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz’e:
“Yâ Resulellâh! Bir adamın ömrü kısa olup, günahı nasıl çok olur?” diye soruldu.

Bunun üzerine Allah’ın Rasulü:
“Her insan çok hata işler. Her kimin akıllı bir huyu, koruyan bir tabiatı varsa, onlar onu korur da, günahları kendisine zarar veremez.” buyurdu
“Ey Allah’ın Rasulü, bu nasıl olur?” denildi.

Bunun üzerine Efendimiz:
“Her günah işleyişinde, beklemeden hemen tevbe ederse günahları silinir de kendisini cennete koyacak olan fazla ameli kalır.” buyurdu.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Mü’min erkek ile mü’mine kadının canına, çocuklarına ve malına musibetler devam ederse onlar, üzerlerinde hiçbir günah olmayarak Allah’a kavuşurlar.

“Herhangi bir kulun, gece veya gündüz işlediği amellerini iki muhafız melek, Yüce Allah’ın manevi huzuruna arz ederler.

Yüce Allah, kulun bu günlük amel sahifelerinin baş tarafı ile son tarafında hayırlı bir şey bulursa, meleklerine:

“Sizler şahit olunuz ki, ben kulumun amel sahifesinin iki tarafı arasında bulunan hata ve günahlarını bağışlamışımdır. “buyurur.
Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Ezan sesini işitince:

Ve ene eşhedü en lâ ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, ve enne muhammeden abdühû ve rasûlüh, radıytü billahi rabbâ, ve bi muhammedin rasûlen ve bil islâmi diynâ.

(Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed (s.a.v.)’in O’nun kulu ve Rasulü olduğuna şehadet ederim. Rabbimin Allah, Peygamberimin Hz. Muhammed, dinimin de İslam olduğuna razı oldum.) diyen kimsenin günahları mağfiret olunur.”

Hz. Ebu Bekir (r.a.) şöyle rivayet etmiştir :
“Bir gün Peygamber (s.a.v.)’in yanında bulunuyordum. Allah’ın Resulü: “Bana indirilen bir ayeti sana okuyayım mı?” buyurdu.
Ben de: “Oku, ey Allah’ın Rasulü.” dedim.

Bunun üzerine Allah’ın Rasulü bana şu ayeti okudu: “Bu sizin kuruntularınıza ve ehli kitabın kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görecektir.”

Ben ne yaptığımı bilmeyerek, belimin kırıldığını sandığım için şöyle bir gerindim. Allah’ın Rasulü durumu farkedince:
” Ne oluyorsun, ey Ebu Bekir?” diye sordu.

Ben de: “Anam babam sana feda olsun, yâ Resulellâh. Hangimiz bir kötülük yapmaz ki? Biz yaptığımız şeylerden dolayı cezalanacak mıyız?” dedim. Allah’ın Rasulü de şöyle buyurdu:

“Yâ Ebu Bekir, sana ve mü’minlere gelince, siz dünyada cezalandırılacaksınız. Nihayet üzerinizde hiç bir günah olmayarak Allah’a kavuşacaksınız* Diğerlerine gelince, bu günahlar onlar için o kadar çok biriktirilir ki, kıyamet günü olunca o günahlarla cezalandırılırlar.”