Gafir Suresi Okumanın Fazileti

By | 16 Aralık 2013

dualarGafir Suresi Okumanın Fazileti Nedir? Gafir Suresi Okumanın Faydaları.

Resulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz:
“Her şeyin bir özü vardır. Kur’an’ın özü ise “Hâ miym” lerdir.”
“Her kim “Ayet’el-Kürsi” ve “Hâ miym el-mü’min” i okursa, o gün içerisinde bütün fenalıklardan muhafaza olunur.”
“Kur’an’ın ipeği “Hâ miym” lerdir.” buyurmuşlardır.
* Büyüklerden birisi rüyasında yedi tane süslenmiş huri görür ve onlara: “Allah Teala sizi mübarek kılsın, sizler kimler için yaratıldınız?” diye sorar. Huriler:
“Bizler Hâ miym’leri okuyan kimseler için yaratıldık.” derler.
* Yine bu sure hakkında Cenabı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:
“Cennet bahçelerinde yükselmeyi arzu eden kimse “Hâ miym” leri okusun.”
“Cennetteki makamının yüce olmasını isteyen kimse Hâ miym’leri çok çok okumalıdır.”

Allah Resulü’nün bir hadis-i şeriflerinde şöyle Duyurulmaktadır:
“Bir kimse El-Mü’min suresinin başından üç ayet ile Kürsî ayetlerini birlikte sabahleyin okursa, akşama kadar, akşamleyin okursa sabaha kadar Cenabı Hakk’ın himayesinde olur.”

Bismillâhirrahmânirrahıym.
Hâ miym. Tenziylül kitabi minallâhil aziyzil aliym. Ğâfıriz zenbi ve kâbilit tevbi şediydil ıkâbi zit tavl, lâ ilahe illâ hû, ileyhil masıyr.

Duanın Manası :
Hükmüm ve mülküm hakkı için, Kur’an galip ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmiştir. Günahları mağfiret edici, tevbeyi kabul edici, ikâbı şiddetli, keremi çok O’ndan başka Uahyoktur. Nihayet dönüş O’nadir.

Bu ayetlerin hikmeti hakkında Cenabı Peygamber Efendimiz :
“Her kim “Hâ miym el mü’min” i (ileyhil masryr)’e kadar (yani bu ayetleri) ve “Ayet’el-Kürsi” yi sabahladığı vakit okursa, bu ayetler o kimseyi bütün bela ve musibetlerden korur. Yine kim akşamladığı vakit bu ayetleri okursa, sabaha kadar bütün fenalık ve serlerden o kimsenin muhafaza olunmasına sebep olur.” buyurmuşlardır.