Çocuk, Model Kişilerden Faydalanmalıdır

By | 16 Şubat 2023

Çocuklarımıza model teşkil edecek ahlâk ve karakter âbidesi insanlar dün olduğu gibi bugün de vardırlar. Anne babalar olumlu modellerle çocuklarım buluşturmayı ihmal ettiklerinde, çocukların olumsuz ama propaganda gücü yüksek modellerin etkisinde kalmaları kaçınılmazdır. Tarihin ve sanatın içinden de olumlu modelleri bulup, çocuklarımıza sunabilmeliyiz. îranlı öğretmen Necme Necefi, yıllar öncesinde İran’da verdiği eğitim savaşını anlatırken şöyle diyordu: “Amerika’da okurken gördüm ki Amerikalı aileler akşamları çocuklarına Amerikan büyüklerini anlatıyorlar. İran’da her kahvehanede ve evde siyasetten başka bir şey konuşulmaz.” Ülkemizde de lise öğrenimini tamamlamış bir öğrencinin, kültür ve medeniyetimize katkıda bulunmuş yüz büyük adamın eserlerini, dönemlerini anlatabilmeleri çok zordur. Örnek verecek olursak, İstiklâl Marşı’mızın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un biyografisi okullarımızda okutulmaz. Halbuki pek az biyografi onun hayatı kadar ahlâk ve karakter dersi verebilir. Büyük edib, sanatkâr ve bilim adamlarımızın biyografileri okullarımızda okutulmalıdır Evlerimizde ne konuşuyoruz? Ahlâk ve karakter dersini hayatları ile vermiş insanları çocuklarımıza anlatıyor muyuz? Çocuklarımızın o hayatları incelemelerini sağlıyor muyuz? Onlardan vefât etmiş olanların mezarlarını ziyaret
edip çocuklarımıza kültürümüzün geçmişini, tarihi derinliğini ve devamlılığını hissettirmeye çalışıyor muyuz? Kendi kültür ve medeniyetimizle, moda kavramlar, moda isimler, moda davranışlar, moda tepkiler üzerinden yeni bağlar kuramayız. Bu bağlar çok gereklidir ve gerçek bir emek ister. Hemen çocuklarımıza dönüp tarihi yazmış olan değerlerimizden kaçının hayatını bildiğini yoklamalı ve muhtemel eksiklikleri tamamlamaya çalışmalıyız. Çocuklarımızın, ait oldukları kültürün gerçek büyüklüğüne intikal cimrini onların kendilerine güven duygularını başlı başına bir kuvvet haline  getirecektir. Kendi kültür ve medeniyetinin bilgisinden, eserlerinden, tarihinden habersiz kalacak bir çocuk, o kültür ve medeniydi beslemiş ahlâk anlayışına tam olarak ulaşamaz. Ağaçları ayakta tutan kökleridir. Anne baba olarak fırtınalardan korkuyorsanız köklere önem verin ve orayı sağlam tutmaya çalışın. Artık rüzgârlarda dalların eğilmesinden, yaprakların hışırdamasından korkmayın ve üzülmeyin.

Category: Ahlak Gelişimi

About Ahmed Musab Adal

1978 Kastamonu doğumluyum. Üniversitede ilahiyat fakültesini bitirdikten sonra internette birkaç özel projede yer aldım. Yaklaşık 4 yıldır blog yazarıyım. Alıntı ve uyarlama yazılarım yoğunluktadır.