Çocukta Duygusal Gelişim Özellikleri

By | 17 Kasım 2023

DUYGULAR insan davranışlarının ortaya çıkmasında ve bunlara yön vermede büyük bir etkiye sahiptir. Duygusuz davranış ancak refleks olaylarda ve hayvani dürtülerde görülebilir. Psikologlar tarafından çok değişik duygu sınıflamaları yapılmıştır. En kapsamlısı Hubcrt Rohracher’e ait olup üç grupta ele alınmaktadır. Duyu organlarıyla algılanan duygular: Ağrı, acı, hoşa giden ve hoşa gitmeyen kokular, soğuk, sıcak, sertlik, yumuşaklık vb. İçgüdüsel duygular. Bunlar iki alt guruba ayrılır. Canlı içgüdüsel duygular: Tatmin edilmemiş içgüdünün uyandırdığı isteksizlik, korku, endişe, yılgınlık, bezginlik, öfke, dehşet vb.. Sosyal güdüsel duygular: Haset, kıskançlık, arkadaşlık kurma, araya mesafe koyma, işbirliği, yardımlaşma, grup bilinci vb. Kişiliği oluşturan duygular: Kişinin dünya görüşünü biçimlendiren , tutum ve davranışlarına yön veren Bunlar da şu başlıklar altında ele alınmaktadır:Dini duygular Ahlaki duygular Estetik duygular Mantıki duygular Empatik ve sempatik duygular Adaletli, insaflı, ölçülü ve edepli olma duyguları Genel eğilimler açısından duyguları üç grupta ele almak mümkündür: Bencil (egozmi besleyen) duygular: Kendini beğenmek, yeteneklerini abartmak, zenginliğiyle ve asaletiyle övünmek, paraya ve şöhrete önem vermek, ilişkilerinde kendi çıkarını düşünmek vb.. Diğerkâmlık (başkalarını düşünme) duygulan: Kendini düşündüğü gibi ailesini, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını ve insanlığı da düşünme. Hoşgörü, affedicilik, başkalarının ayıbını araştırmama, güven duyma, sır saklama vb.. İdeal duygular: Bunlar yüksek bir ideale bağlanma Ve aidiyet duygularıdır. Allah, peygamber, din ve ahlak sevgisi, kutsal değerlere saygı, sanat ve ilim aşkı, millet ve vatan sevgisi vb.

1. Bağlanma: Çocuklar, duygusal gelişimlerini şekillendiren ilk deneyimleri genellikle ebeveynleriyle kurdukları bağlam üzerinden yaşarlar. Sağlıklı bir bağlanma, çocuğun güven duygusu geliştirmesine yardımcı olur ve ilerleyen yaşlarda ilişkiler kurma becerilerini etkiler.

İpucu: Bebeklerinize karşı olumlu ve duyarlı bir tutum sergileyerek, onların güvenli bir bağlanma geliştirmelerine destek olabilirsiniz.

2. Duyguları Tanıma ve İfade Etme: Çocuklar, kendi duygularını anlamak ve ifade etmek konusunda öğrenme sürecindedirler. Ebeveynler, çocuklarına duygularını tanıma, adlandırma ve ifade etme konusunda destek olmalıdır.

İpucu: Günlük etkileşimlerde çocuğunuza duygularını sorarak, onun bu konuda rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz.

3. Empati Geliştirme: Empati, çocukların başkalarının duygularını anlama ve bu duygulara karşı duyarlılık geliştirme yeteneğidir. Empati, sosyal ilişkilerde sorun çözme becerilerini artırabilir.

İpucu: Empatiyi öğretmek için, çocuğunuza başkalarının hissettikleriyle ilgili sorular sormayı teşvik edin ve onlara empatik davranışlar sergileyin.

4. Özsaygı ve Özgüven: Çocuklar, kendilerini sevme ve değerli hissetme konusunda desteklenmelidir. Pozitif geri bildirimler, çocukların özsaygılarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

İpucu: Çocuğunuzu başarıları konusunda tebrik edin, ancak aynı zamanda hatalarıyla başa çıkma konusunda da destek olun. Hataların normal olduğunu anlamalarına yardımcı olun.

5. Stresle Başa Çıkma Becerileri: Çocuklar da stresle karşılaşabilirler. Onlara stresle başa çıkma ve duygusal kontrol becerilerini öğretmek, yaşamları boyunca karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.