Tag Archives: ayetel kürsi cinler

Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası Arapçası : (Bismillahirrahmanirrahim.) Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayyül-Kayyûm. Lâ te’huzühû sine- tüv-velâ nevm. Lehu mâ fîs-semâvâti vemâ fîl-ard. Men zellez! yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişeyimmin ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel-Aliyyül-Azîm. Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı : “Allah kendisinden başka hiçbir ilah… Read More »

Ayet’el Kürsi’nin Cinler ve Şeytan Üzerinde Etkisi

Ayet’el Kürsi Duası pek bi makbul ve şerefli bir duadır. Faideleri saymakla bitmeyecek bu duanın cinniler ve şeytan üzerindede çok büyük etkileri vardır. Ayet’el Kürsi’nin Cinler ve Şeytan Üzerinde Etkisi ile ilgili aşağıda ki rivayet aktarılmıştır. Abdullah ibn-i Mes’ud (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: * Resulüllah’ın ashabından bir sahabi, bir cinni ile karşılaştı. Cinni ile kavgaya başladılar. Sahabi,… Read More »