Ayetel Kürsi Duası

By | 11 Ekim 2014

Ayetel Kürsi Duası Arapçası : (Bismillahirrahmanirrahim.)

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-Hayyül-Kayyûm. Lâ te’huzühû sine- tüv-velâ nevm. Lehu mâ fîs-semâvâti vemâ fîl-ard. Men zellez! yeşfeu indehû illâ biiznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm. Velâ yühîtûne bişeyimmin ilmihî illâ bimâ şâe. Vesia kürsiyyühüs-semâvâti vel-ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel-Aliyyül-Azîm.

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Anlamı : “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, koruyup gözeticidir. O’nu ne bir gaflet tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey o’nundur. İzni olmaksızın katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir; onlar O’nun ilminden, dilediği kadarından başkasını kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır, bunları korumak O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor ki:“Bir mümin, bir iş için evden çıkarken Âyetel Kürsi’yi okuyup çıkarsa yahut uzak bir yere giderse, düşmandan veya hırsızdan korkarsa, Allah bin melek gönderir, her türlü bela ve afetlerden muhafaza  eder.

Kim ki namazın arkasından Ayetel Kürsi’yi okursa, bütün musibetlerden emin olur. ”

Muradın gerçekleşmesi için okunur, her işe başlanınca okunur. Âyetel Kürsi, Kur’an ayetlerinin en büyüğüdür. Mübarek dualardan da, en feyizlilerindendir.