Tag Archives: beyyine suresi anlamı

Beyyine Suresinin Fazileti

Beyyine Suresinin Fazileti Pek çoktur. Özellikle Efendimiz (s.a.v) den Beyyine Suresinin Faziletiyle İlgili Aşağıda ki Rivayetler Yapılmıştır. Beyyine Suresi :  Bismillâhirrahmâniırahıym. Lem yekünillezîne keferû min ehlil kitabi vel müşrikiyne münfekkiyne hattâ te’tiyehümül beyyineh. Rasûlün minellâhi yetlû suhufen mütahherah. Fiyhâ kütübün kayyımdı. Ve mâ teferrakallezîne ütül kitabe illâ min ba’di mâ câethümül beyyineh. Ve mâ ümirû illâ… Read More »