Tag Archives: gece yatarken okunacak dua

Yatağa Yatarken Okunacak Dua

Yatağa Yatarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme eslemtü vechî ileyke ve fevvedtü emrî ileyke ve el-ce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. Lâ melce’e velâ men-ce’e minke illâ ileyke, âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyükellezî erselte. Yatağa Yatarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, yüzümü Sana çevirdim. Bütün işlerimi Sana havale ettim. Bütün varlığımı Sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına… Read More »

Yatarken ve Kalkarken Okunacak Dualar

Yatarken ve Kalkarken Okunacak Dualar Nelerdir? Yatarken ve Kalkarken Hangi Duaları Okumalıyız? Elhamdü lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Manası: Hamd, öldükten sonra bizi dirilten Allah’a mahsustur. Toplanılacak yer O’nun huzurudur. “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), uyandıkları vakit bu duayı okurlardı.” Elhamdü lülâhillezî radde aleyye ruhî ve âfânî fi cesedi ve ezine lî bi zikrih. Manası:… Read More »