Yatağa Yatarken Okunacak Dua

By | 23 Haziran 2014

dualarYatağa Yatarken Okunacak Dua Arapçası : Allâhümme eslemtü vechî ileyke ve fevvedtü emrî ileyke ve el-ce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. Lâ melce’e velâ men-ce’e minke illâ ileyke, âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyükellezî erselte.

Yatağa Yatarken Okunacak Dua Türkçesi : “Allah’ım, yüzümü Sana çevirdim. Bütün işlerimi Sana havale ettim. Bütün varlığımı Sana bağladım. Korkularım ve arzularım başkasına değil, ancak Sanadır ve Şendendir. Sığmışım ve yalvarışım sanadır. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygamber’e inandım.”

Bu dua yatağa yatarken okunur. Resûlullah Efendim iz’in bu duayı yatarken devamlı okuduğuna dair Müslim’de malumat mevcuttur.
İnsan yatağa yatarken yarı ölü sayılır. Çünkü uykuya yarı ölüm demişlerdir.
Onun için insan yatağa yatınca, tamamen kendisini Hakk’a teslim etmiş olmalıdır.