Sıkıntıları Defetme Duası

By | 14 Haziran 2014

dualarSıkıntıları Defetme Duası Arapçası : Errahmânirrahîmi, yâ Rahmânu, yâ Rahîmu, yâ Raûfu, yâ Atûfu, ecib yâ Allâh, alâ en tusahharalî kulübe cemîi mahlûkâtir rûhâniyyâti minel ulviyyâti vessüfliyyâti, semîan mutîan, bi hakkır Rahmânirrahîmi, ve bi hakkır Raûfil Atûfi ve bi hakkil meliki hüve zahin el müekkeli bi kavâimil arşiyyeti.

Sıkıntıları Defetme Duası Türkçesi : ‘‘Esirgeyen ve bağışlayan, ey Esirgeyen, ey Bağışlayan, ey Koru-yan ve ey Seven Allah’ım, bütün mahlûkatım kalplerini bana doğru çevir. Ey Allah’ım, bütün ruhani, ulvi ve süfli tabakaya, Rahman ve Rahim (olan Allah’ın) hakkı için, işittir ve itaat ettir. Rauf ve Atuf hakkı hürmetine, Arş-ı Âlâ’yı taşıyan meleklerin hakkı hürmetine, duamı kabul et ve bütün yaratılmışların kalplerini bana çevir.”

Rivayet edildiğine göre, bu dua sıkıntı anında okunacaktır. Gö-rünmeyen cin gibi mahlûkların, ulvi ve süfli tabakasının musallat ol-maları karşısında manevi bir tedbir olarak bu duanın okunması tavsiye edilmektedir. Bilhassa sabah ve akşamları buna dikkat edilmelidir ve en az üç defa okunmalıdır.

Birçok İslam bilginleri bunu tavsiye etmekte, bu duayı okudukla¬rı ve okuttukları beyan edilmektedir.